Slider_Unternehmen_SFB_2
We look forward to your call
SFB Group
SFB Group
SFB Group
SFB Group
SFB Group

Ihr Weg zu uns

By loading the map, you accept the Google Maps privacy policy.
Learn more

► Load mapAddress

SFB Polska Sp. z o.o.
Rojów, ul. Rycerska 6
63-500 Ostrzeszów
Polska
+48 62 590 3387


Sąd Rejonowy w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy
KRS 0000306863
NIP 514-02-98-002
VAT-UE PL5140298002
REGON 300862488
Kapitał zakładowy 800.000,00 PLN
Numer rejestrowy BDO 000022436
D-U-N-S 42-216-7754