Kontakt

Kontakt

Kontakt centralny: +48 62 590 3387


Bruno Hanselka

Kierownictwo

Grzegorz Janusz

Kierownictwo / Kierownictwo zakładu (PM)

Jakub Kabsz

Kierownictwo produkcji (PROD)

Rafał Jeżewski

Kierownictwo techniczne / Zarządzanie planowaniem produkcji (PPP)

Christian Linse

Kierownik działu sprzedaży (SAM)

Bartosz Karkoszka

Kierownik Działu Zarządzania Projektami /Kierownik Działu Sprzedaży (SAM)

Ralf Wessel

Kierownik Działu Zakupów (PUR)

Marek Hanke

Kierownik Działu Zakupów (PUR)

Krzysztof Machaj

Inżynier Projektu / Kierownik Działu Zarządzania Procesami Biznesowymi (BPM)

Maciej Gąsiorkiewicz

Kierownictwo działu zapewnienia jakości (QA)

Krzysztof Rosowski

Zapewnienie jakości Zakupione części (QA)

Wioletta Kasprzak

Zarządzanie jakością

Angelika Pawlak-Morawiec

Logistyka (SL)