Kontakt

Kontakt

Kontakt centralny: +48 62 590 3387


Bruno Hanselka

Kierownictwo

Grzegorz Janusz

Kierownictwo / Kierownictwo zakładu (PM)

Jakub Kabsz

Kierownictwo produkcji (PROD)

Rafał Jeżewski

Kierownictwo techniczne / Zarządzanie planowaniem produkcji (PPP)

Christian Linse

Kierownik działu sprzedaży (SAM)

Bartosz Karkoszka

Kierownik Działu Zarządzania Projektami /Kierownik Działu Sprzedaży (SAM)

Ralf Wessel

Kierownik Działu Zakupów (PUR)

Krzysztof Machaj

Kierownik Działu Zakupów (PUR)

Krzysztof Rosowski

Zapewnienie jakości Zakupione części (QA)

Tomasz Dymała

Kierownik Działu Zarządzania Procesami Biznesowymi (BPM) / Inżynier Projektu

Jarosław Drobiecki

Inżynier Projektu

Wioletta Kasprzak

Zarządzanie jakością