Polityka jakości

Wizją naszą jest:

  • być liderem w outsorcingu procesów montażowych w Europie,

Naszym celem jest:

  • dostarczanie usług i wyrobów przy zachowaniu termninowości dostaw, wysokiej jakości oraz konkurencyjnej.

Gwarancją osiągnięcia naszych celów jest:

  • orientacja i nacisk na spełnienie wymagań Klienta,
  • niezawodność,
  • ciągłe doskonalenie naszego personelu,
  • stała współpraca z dostawcami,
  • ciągłe doskonalenie wszystkich obszarów funkcjonowania firmy

Cele oraz zobowiązania zawarte w Polityce Jakości będą realizowane i utrzymywane na
wszystkich szczeblach organizacyjnych naszej firmy. Zobowiązujemy się również do spełnienia
wymagań klienta i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.