Polityka środowiskowa

SFB Polska Sp. z o. o. zajmuje się montażem części  dla przemysłu motoryzacyjnego.

Chcąc sprostać oczekiwaniom Klientów  SFB Polska Sp. z o. o. wdrożyła, utrzymuje i doskonali System Zarządzania Środowiskowego według wymagań normy PN-EN ISO 14001.

Dążąc do doskonalenia efektywności Systemu Zarządzania Środowiskowego i uwzględniając specyfikę działalności firmy postawiliśmy sobie za cel zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko, a nasze działania będą obejmowały :

  • Przestrzeganie aktualnych przepisów prawnych i innych dotyczących ochrony środowiska
  • Przestrzeganie przez wszystkich pracowników obowiązujących przepisów i zasad ochrony środowiska
  • Ciągłe podnoszenie świadomości środowiskowej oraz kompetencji pracowników, przy uwzględnieniu ich predyspozycji, umiejętności i wykształcenia, poprzez szkolenie w zakresie wdrożonego systemu środowiskowego,
  • Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska, przez ciągły monitoring istotnych aspektów środowiskowych, identyfikację i eliminację zagrożeń środowiskowych, stosowanie procedur i instrukcji SZŚ w praktyce.
  • Rzetelne informowanie pracowników o celach firmy, postępie technicznym i organizacyjnym,  wpływie ich działań na środowisko naturalne oraz przedsięwzięciach i osiągnięciach w tym zakresie, jako zachęta do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego.