Nota prawna

Nota prawna

Informacje zgodnie z ust. 5 ustawy o telemediach (TMG)

SFB Polska Sp. z o.o.

Rojów ul. Rycerska 6

63-500 Ostrzeszów

Sąd Rejonowy w Poznaniu,

IX Wydział Gospodarczy

KRS 0000306863

NIP 514-02-98-002

VAT-UE PL5140298002

REGON 300862488

Kapitał zakładowy 800.000,00 PLN

Numer rejestrowy BDO 000022436

D-U-N-S 42-216-7754

Osoby reprezentujące: Bruno Hanselka, Grzegorz Janusz

Kontakt

Telefon: +48 62 590 3387

Email: info@sfb-polska.pl

Osoby odpowiedzialne za treści

Bruno Hanselka, Grzegorz Janusz

Rozstrzyganie sporów w UE

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR):

https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Nasz adres e-mail znajduje się w „Nocie prawnej” powyżej.

Rozstrzyganie sporów konsumenckich/powszechna rada arbitrażowa

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniu rozstrzygającym spory przed komisją arbitrażową.

Odpowiedzialność za treści

Jako usługodawca ponosimy odpowiedzialność zgodnie z ust. 7 pkt 1 TMG w odniesieniu do naszych własnych treści na tych stronach

zgodnie z ogólnymi przepisami. Zgodnie z ust. 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

Nie wpływa to na nasze zobowiązania do usuwania lub blokowania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami. Odpowiedzialność ponosimy jednak dopiero od momentu uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek tego rodzaju naruszeniach, usuniemy takie treści bezzwłocznie.

Odpowiedzialność za linki

Nasza obecność w Internecie zawiera linki do stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. W związku z tym nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za takie treści zewnętrzne. Za treść tych stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze konkretny dostawca lub operator stron. Strony, do których

prowadzą linki, są sprawdzane pod kątem ewentualnych naruszeń w momencie umieszczania linku. W chwili obecnej nie zidentyfikowano żadnych treści niezgodnych z prawem. Nie można jednak oczekiwać, że będziemy stale monitorować zawartość stron, do których prowadzą linki, bez wyraźnego wskazania naruszenia. Jeśli dowiemy się o naruszeniach, niezwłocznie usuniemy takie linki.

Prawa autorskie

Treści i utwory stworzone na tych stronach przez operatorów witryn podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Ich powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie oraz wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej witryny jest dozwolone wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Prawa autorskie osób trzecich są przestrzegane wszędzie tam, gdzie zawartość tych stron nie została stworzona przez operatora. W szczególności tego rodzaju treści są wyraźnie oznaczone jako takie. Uprzejmie prosimy o powiadomienie nas, jeśli dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu praw autorskich. Jeśli dowiemy się o naruszeniach, niezwłocznie usuniemy takie treści.

Projekt i wdrożenie

cmd-crossmedia.com

Informacje o prawach autorskich

Monika Schubert – www.cmd-crossmedia.com

Photo Studio Gagatek; Ostrzeszów

#71791579 stock.adobe.com © Petair

#69638396 stock.adobe.com © pyzata

#81513127 stock.adobe.com © Vasily Merkushev

#186501500 stock.adobe.com © cherezoff

#38410411 stock.adobe.com © ag visuell

#203946750 stock.adobe.com © lily

#296659301 stock.adobe.com © teerawit

#33817341 stock.adobe.com © wofma

#160709643 stock.adobe.com © Zffoto

#140794554 stock.adobe.com © Sergey Panychev

#322343194 stock.adobe.com © escapejaja

#264122038 stock.adobe.com © hakinmhan

#278175694 stock.adobe.com © whyframeshot © Saichol

#239800454 stock.adobe.com © sdecoret

#17154980 stock.adobe.com © 4th Life Photography

#134564548 stock.adobe.com © unlimit3d

#216168745 stock.adobe.com © kishivan

#123519530 stock.adobe.com © lms_lms

#309656145 stock.adobe.com © Evgeny